BURADASINIZ » ANA SAYFA » EĞİTİM » ATÖLYE MODERN

 

İstanbul Modern’in atölye ve seminer programı Atölye Modern’in sonbahar dönemi 4 Ekim 2017’de başlıyor. Atölye Modern programı, katılımcıların yazın alanındaki sınırlarını geliştirebilecekleri Yaratıcı Yazarlık Atölyesi; Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) işbirliğinde günümüz sanatını yorumlamada sanatın tarihsel gelişimini keşfe davet eden Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi ve günümüz sanatına yön veren çağdaş yapıtlara odaklanan, Çağdaş Sanatın Şifreleri ile on beşinci seminer dönemine devam ediyor.

Atölye Modern ayrıca, 1950 sonrası Türkiye sanatını anlamak ve yorumlamak için katılımcılarına yeni bir bakış açısı sunan, Türkiye’de Çağdaş Sanat Okumaları ve 1950 sonrası müzik alanındaki temel kavramları, temsili yapıtları ve onların toplumsal arka planlarına odaklanan 1950 Sonrası Değişen Dünyada Müzik başlıklı iki yeni seminer dizisi sunuyor.

Yaratıcı Yazarlık semineri yazar Mario Levi; Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi seminerleri Doç. Dr. Esra Alicavuşoğlu, Prof. Dr. Uşun Tükel, Öğr. Gör. Fırat Arapoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Osman Erden yönetiminde gerçekleştiriliyor. Yrd. Doç. Dr. Osman Erden, Doç. Dr. Alper Maral, Öğr. Gör. Fırat Arapoğlu ve Doç. Dr. Zeynep Günsür’ün yönetiminde gerçekleşen Çağdaş Sanatın Şifreleri programında her seminer dersi çağdaş sanatın gelişiminde iz bırakmış sanat çalışmalarını ele alıyor: Program, “Fountain” / “Fontaine” (Marcel Duchamp, 1917),  “The Treachery of Images” / “Ceci n'est pas une pipe” (René Magritte,  1928-1929), “4’ 33’’ (John Cage,1952), “One and three chairs” (Joseph Kosuth,1965), “Campbell’s Soup Cans” (Andy Warhol, 1968), “I Like America and America Likes Me” (Joseph Beuys, 1974), “Cafe Müller” (Pina Bausch, 1978), “Electronic Superhighway: Continental U.S, Alaska, Hawaii” (Nam June Paik, 1995) adlı sanat çalışmalarına odaklanıyor. Sanatçı ve akademisyen Yusuf Taktak’ın yönetiminde gerçekleştirilen Türkiye’de Çağdaş Sanat Okumaları semineri, sanatçının yıllardır biriktirdiği bilgi ve deneyimleri üzerinden Türkiye sanatını anlamak ve yorumlamak için katılımcılarına yeni bir bakış açısı sunuyor. Yeni duysal ve zihinsel farkındalıklarla şekillenen çarpıcı önermelerin ve işitselliğe kazandırılan yepyeni kavramların ve değerlerin, sadece dönemin müziğini değil, komşu sanat disiplinlerini de yorumlamaya katkıda bulunmayı amaçlayan 1950 Sonrası Değişen Dünyada Müzik semineri Doç. Dr. Alper Maral tarafından sunuluyor.

 

SATIN AL

 

Atölye Modern’in seminerleri ücretlidir. Katılımlar kontenjanla sınırlıdır.

Bireysel, Aile, Gümüş, Altın üyelerimize ve Genç Modernlilere %10 indirim uygulanır.  

Detaylı bilgi için: 0212 334 73 48 ve atolyemodern@istanbulmodern.org

 

MODERN VE ÇAĞDAŞ SANAT TARİHİ SEMİNERLERİ

Etkinlik Süresi: 10 Hafta

4 Ekim –  6 Aralık 2017

Çarşamba günleri, 19.30 – 21.30

 

Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi başlıklı program, 19. yüzyıldan günümüze Batı sanatının evrelerini, sanat üretimindeki estetik kaygıların değişimini, sanat, sanatçı ve sanat izleyicisi arasındaki ilişkilerin nasıl evrildiğini ayrıntılı olarak ele alıyor. Programın ilk yarısında modern sanat kronolojik olarak konu edilirken, ikinci yarısında ise çağdaş sanat tematik olarak işleniyor.

Bu seminer programı bir süreklilik ilişkisi içinde olan modern sanatı ve çağdaş sanatı karşılaştırmalı olarak inceliyor. Seminer, katılımcılarına, modern sanatın avangart akımlarını, bu akımlardan beslenerek şekillenen çağdaş sanatı ve çağdaş sanatın modern sanatla tepkisel ilişkisini değerlendirme olanağı sunarken, katılımcılar günümüz sanat ortamını kavramada temel adımlar atıyor.

Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi programının 1. ve 2. seminerlerini Doç. Dr. Esra Aliçavuşoğlu (Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü), 3. ve 4. seminerlerini Prof. Dr. Uşun Tükel (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü), 5. ve 6. seminerlerini Öğr. Gör. Fırat Arapoğlu (İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi), 7., 8., 9. ve 10.  Seminerlerini ise Yrd. Doç. Dr. Osman Erden (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü) sunmaktadır.

Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi semineri İstanbul Modern Sinema’da gerçekleşiyor.
 

Ücret: 1.500 TL

İş Bankası, Yapıkredi ve Garanti Bankası kartlarına  4 taksitle: 1.605 TL

İstanbul Modern üyeleri için: 1.350 TL

Üyeler için İş Bankası, Yapıkredi ve Garanti Bankası kartlarına 4  taksitle: 1.445 TL

Ücretlere KDV dahildir.  


YARATICI YAZARLIK ATÖLYESİ: MARİO LEVİ İLE

Etkinlik Süresi: 8 Hafta

18 Ekim – 6 Aralık 2017

Çarşamba günleri, 19.30 – 21.30

 

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi farklı yazı türlerinin, yazar Mario Levi’nin denetiminde, tüm katılımcılar tarafından paylaşıldığı bir seminer ve sohbet dizisi. Atölye, katılımcıların sadece yazı alanındaki sınırlarını genişletmeyi değil, kendilerini daha iyi tanımalarını da hedefliyor.

Atölye öncelikle bir hikâyesi olduğuna inananlara, nasıl bir yolda yürüyebileceklerini gösteriyor. Katılımcılar, yaratım sürecine ilişkin sorularının yanıtlarını bu programda arayabilecek. Yazan ama bazı engelleri aşamadığını hisseden, yaratma sürecinde neler yaşandığını merak eden, yıllardır yazmayı erteleyen veya yazamadığı bir romanı olduğunu düşünen herkes bu programa katılabiliyor.

Program, İstanbul Modern Eğitim Odası’nda gerçekleştiriliyor. Bu programa en fazla 15 katılımcı kabul ediliyor.
 

Ücret: 1.500 TL

İş Bankası, Yapıkredi ve Garanti Bankası kartlarına  4 taksitle: 1.605 TL

İstanbul Modern üyeleri için: 1.350 TL

Üyeler için İş Bankası, Yapıkredi ve Garanti Bankası kartlarına 4  taksitle: 1.445 TL

Ücretlere KDV dahildir.  
 

ÇAĞDAŞ SANATIN ŞİFRELERİ

Günümüz Sanatına Yön Veren Yapıtlar Üzerine Bir Seminer Programı

Etkinlik Süresi: 8 Hafta

24 Ekim – 12 Aralık 2017

Salı günleri, 10.30 – 12.30

 

Seminer programı, çağdaş sanatta, malzemesiyle, üretim biçimiyle, işaret ettiği konularla, yeni biçim ve yöntemler öneren avangart yapıtlara odaklanıyor. Çağdaş sanatın anlaşılması güç unsurlarına ışık tutmak, bilgilerini çoğaltmak ya da tazelemek isteyen katılımcılar, sanat tarihi, müzik ve koreografi gibi alanlarda uzmanlarla bir araya gelerek, 20. yüzyılda üretilen ve sanat tarihine yön veren sekiz farklı sanat çalışmasını ve bu çalışmaların günümüz sanatına yansımalarını araştırıyor.

Marcel Duchamp çağdaş sanat alanında hazır nesne kullanımını nasıl etkiledi? Magritte imge ve nesne arasındaki ilişkiye nasıl bir bakış açısı getirdi? John Cage, müziğe raslamsallığı ve somut unsurları nasıl taşıdı? Joseph Kosuth, sözel imge, görsel imge ve nesne arasındaki ilişkiselliği nasıl ele aldı? Andy Warhol üretim biçimine nasıl bir boyut kazandırdı? Joseph Beuys sanatın bir icra olarak algılanışına nasıl yön verdi? Pina Bausch, günlük hareket ve jestleri dans disiplinine nasıl taşıdı? Nam June Paik sanatta yeni medya kullanımına nasıl öneriler getirdi? Bu soruların yanıtlarını arayan seminer, yapıtların dünyasına bakarak çağdaş sanatın doğasını anlamada yöntemler sunuyor.

 

Program Takvimi

1.Seminer: 

MARCEL DUCHAMP, “Fountain”, 1917 (Fontaine)

Program Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr.Osman Erden

2.Seminer:

RENÉ MAGRITTE, “The Treachery of Images”, 1928-1929 (Ceci n'est pas une pipe)

Program Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr.Osman Erden

3.Seminer: 

JOHN CAGE, “4’ 33’’, 1952

Program Yürütücüsü: Doç. Dr. Alper Maral  

4.Seminer: 

JOSEPH KOSUTH, “One and Three Chairs”, 1965

Program Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr.Osman Erden

5.Seminer: 

ANDY WARHOL, “Campbell’s Soup Cans”, 1968

Program Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr.Osman Erden

6.Seminer: 

JOSEPH BEUYS, “I Like America and America Likes Me”, 1974

Program Yürütücüsü: Öğr. Gör.Fırat Arapoğlu

7.Seminer: 

PINA BAUSCH, “Cafe Müller”, 1978

Program Yürütücüsü: Doç. Dr. Zeynep Günsür

8.Seminer:  

NAM JUNE PAIK, “Electronic Superhighway: Continental U.S., Alaska, Hawaii”, 1995

Program Yürütücüsü: Öğr. Gör.Fırat Arapoğlu

Çağdaş Sanatın Şifreleri Semineri İstanbul Modern Sinema’da gerçekleşiyor.
 

Ücret: 1.300 TL

İş Bankası, Yapıkredi ve Garanti Bankası kartlarına 4 taksitle: 1.395 TL

İstanbul Modern üyeleri için: 1.170 TL

Üyeler için İş Bankası, Yapıkredi ve Garanti Bankası kartlarına 4 taksitle: 1.255 TL

Ücretlere KDV dahildir. 

 

TÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞ SANAT OKUMALARI: YUSUF TAKTAK İLE (yeni!)

Etkinlik Süresi: 4 Hafta

19 Ekim – 9 Kasım 2017

Perşembe günleri, 19.30-21.30

 

Sanatçı, akademisyen Yusuf Taktak’ın yönetiminde gerçekleştirilen Türkiye’de Çağdaş Sanat Okumaları semineri, sanatçının yıllardır biriktirdiği bilgi ve deneyimleri üzerinden Türkiye sanatını anlamak ve yorumlamak için katılımcılarına yeni bir bakış açısı sunuyor. Tarihe sadece akademik bir açıdan değil, sanatçıda biriken anılar ve deneyimlerle de yaklaşıyor.

Program 1950’li yıllardan günümüze Türkiye’deki çağdaş sanat ortamına yön veren sosyo-politik kırılımları, sanatçıların oluşturduğu grupları ve düşüncelerini, tarihte iz bırakan sergileri ve yarattığı etkileri, müze girişimlerini ve tüm bu konuların etrafında dönen ilişkiler bütününü, zamanlar arası bağlar kurarak, kronolojik olmayan, tematik bir yaklaşımla ele alıyor.

 

Program Takvimi

1.Seminer: 19 Ekim 2017, 19.30 – 21.30

Sosyo-politik kırılmalar ve doğurduğu sanatsal görünümler

2.Seminer: 26 Ekim 2017, 19.30 – 21.30

Gruplar, topluluklar, tematik sergiler

3.Seminer: 2 Kasım 2017, 19.30 – 21.30

Kitlesel iletişim araçları ve sanatın değişen biçimi

4.Seminer: 9 Kasım 2017, 19.30 – 21.30

Müze girişimleri, eğitim kurumları, değişen yaklaşımlar ve çağdaş sanat ortamı

Türkiye’de Çağdaş Sanat Okumaları Semineri Çok Amaçlı Salon’da gerçekleşiyor.
 

Ücret: 700 TL

İş Bankası, Yapıkredi ve Garanti Bankası kartlarına 4 taksitle: 750 TL

İstanbul Modern üyeleri için: 630 TL

Üyeler için İş Bankası, Yapıkredi ve Garanti Bankası kartlarına 4 taksitle: 675 TL

Ücretlere KDV dahildir.  

 

1950 SONRASI DEĞİŞEN DÜNYADA MÜZİK: DOÇ. DR. ALPER MARAL İLE (yeni!)

Etkinlik Süresi: 4 Hafta

16 Kasım – 14 Aralık 2017

Perşembe günleri, 19.30-21.30

 

Sıra dışı kompozisyonları, müziğin toplumsal bağlamına odaklanan yayınları ve büyük ilgi gören radyo programlarıyla tanınan besteci ve müzikolog Doç. Dr. Alper Maral tarafından yürütülen bu seminer dizisi, 1950 sonrasında, şekillenen yeni dünya haritasında, daha önce hiç olmadığı kadar önemli işlevler üstlenen, politize edilen, araçsallaştırılan ve köktenci önermelerle neredeyse yeniden tanımlanan müzikteki paradigma değişimine yöneliyor. Birbirinden ayrılmaz ekonomik, siyasi ve kültürel oluşumlar ve kitle iletişimdeki gelişmelerle iyiden iyiye ivme kazanıp biçimlenen bu olgu, yepyeni estetik önermeleri, temel kavramları, temsili yapıtları ve onların toplumsal arka planları üzerinden ele alınıyor.  

1950 sonrası Değişen Dünyada Müzik semineri, yapıtları ve bestecileri fetişleştiren geleneksel “müzik tarihi” okumasından alışılagelmiş kalıpların kırılmasıyla ayrışıyor. Yeni duysal ve zihinsel farkındalıklarla şekillenen çarpıcı önermelerin ve işitselliğe kazandırılan yepyeni kavramların ve değerlerin, sadece dönemin müziğini değil, komşu sanat disiplinlerini de yorumlamaya katkıda bulunması amaçlanıyor.

 

Program Takvimi

1.Seminer: 16 Kasım 2017, 19.30 – 21.30

Dünya Savaşı’na kadar dünya: Modernizm’in Müziği. Savaş sonrası yeniden inşa: Darmstadt Yeni Müzik Yaz Kursları ve eksenindeki avangard hareketler. Soğuk Savaş estetiği ve müziğe yansımaları: İyiden iyiye sıkışma, kutuplaşma ve araçsallaşma. Doğu Avrupa ve doğusu: Varşova Sonbaharı.

2.Seminer: 23 Kasım 2017, 19.30 – 21.30

Paris Radyosu ve  “musique concrète;” elektronik müzik stüdyoları ve üniversiteler. Total Serializm—“müziğin insansızlaşması” ve tepkiler: Yeni bir model olarak doğa. Indeterminacy—“Belirlenmemişlik.” Raslamsallıktan “Açık Yapıt” kavramına. Operadan “Müzik Tiyatrosu”na – Happening’den Multimedia’ya.

3.Seminer: 30 Kasım 2017, 19.30 – 21.30

Doğu’nun yanlış keşfi: “Minimalistler;” daha doğru bir keşif: “Redüksiyon” kavramı. Postmodern stratejiler: Eklektisizm, Neo –Mistisizm, Neue Sachlichkeit, New Complexity …, vd. “Neo”lar. İstemli ve istemsiz anonimlik: İnternet ve “kes – yapıştır” estetiği. “Duysal Tasarım” Kavramı.  Müziğin medya içindeki yeni konumu: Audio logo, sound branding, sound design, vb. tasarım boyutları.

4.Seminer: 14 Aralık 2017, 19.30 – 21.30

Görsel paradigmada duysal tasarım. Sesin mekâna koşut alımlanımı ve yeni tasarım türleri (sound sculpture, sound installation, sound-scape, vb.). Post-medya. Çapaklılık: Retro, Lo-Fi, Noise, Glitch, vd. yeni karşı-estetik önermeleri. Yeni Muhafazakârlık dalgası ekseninde şekillenen yeni himaye biçimleri, “ittifak ağları.” “Bir Neo-modernizm mi?” ve “neler gelecek?” soruları.
1950 Sonrası Değişen Dünyada Müzik Semineri Çok Amaçlı Salon’da gerçekleşiyor.
 

Ücret: 700 TL

İş Bankası, Yapıkredi ve Garanti Bankası kartlarına 4 taksitle: 750 TL

İstanbul Modern üyeleri için: 630 TL

Üyeler için İş Bankası, Yapıkredi ve Garanti Bankası kartlarına 4 taksitle: 675 TL

Ücretlere KDV dahildir.  

Bilgi için
veya 0212 334 73 48
 

 


 

BU AY HANGİ EĞİTİM ETKİNLİKLERİ VAR?