BURADASINIZ » ANA SAYFA » EĞİTİM » ÇOCUKLAR İÇİN » OKUL PROGRAMLARI

Müze Çantam

 

Sanatçı ve Zamanı Sergisine Paralel Eğitim Etkinliği

Pazartesi hariç hafta içi her gün okul gruplarına özel ücretsiz programlar. 

Farklı yaş gruplarından çocuklara yönelik Müze Çantam eğitim programı “Sanatçı ve Zamanı” koleksiyon sergisini merkez alıyor. Çocuklar, şekilleri, renkleri, farklı sanat formlarını, sanatta malzeme kullanımını, mimarlık, edebiyat gibi farklı disiplinlerle sanat arasındaki ilişkiyi ve sanatçıların yaratım süreçlerini inceliyor. Ardından, sanat uygulamalarında yaş gruplarına özel hazırlanan etkinliklere katılıyorlar. 

 

Şekillerin Peşinde

4-5 yaş grubu

Oyun temelli bir etkinlik olan Şekillerin Peşinde, müzenin koridorlarında gezerken uzman eğitmenlerin çocuklara gösterdikleri geometrik şekillerin benzerlerinin hangi sanat yapıtlarında var olduklarının bulunması ile başlıyor.  Sanat uygulamalarında çocuklar; üçgen, kare ve daire gibi geometrik şekillerin izdüşümlerini, “Sanatçı ve Zamanı” koleksiyon  sergisinde yer alan Adnan Çoker’in “Macenta Kare” ve “Yarım Küreler II”,  Olafur Eliasson’un “Kırmızı Duygusal Küre”  ve Fahrelnissa Zeid’in “Soyut Kompozisyon” adlı sanat çalışmalarında arıyor. Bu sanat çalışmalarının renklerini ve dokularını inceledikten sonra yapışkan şekillerle ve pastel boyalarla bir sanat çalışması yaparak etkinliği tamamlıyorlar.

Süre: 60 dk.

 

Resim mi, Heykel mi?

6-7 yaş grubu

Resim ve heykel arasındaki benzerlik ve farklılıkların ele alındığı programda çocuklar, özel olarak üretilmiş kartonlara resimler yapıyor ve bu karton parçalarını birbirine birleştirerek üç boyutlu bir form yaratıp bu formun nitelikleri üzerine düşünüyor. Program resim ve heykel sanatı hakkında yapılan kısa münazaranın ardından Tony Cragg’in “Çirkin Yüzler”, Erdağ Aksel’in “Suzan II”, Fahrelnissa Zeid’in “Soyut Kompozisyon”,  Ekrem Yalçındağ’ın “Kontrastlar” adlı sanat çalışmalarının incelenmesiyle tamamlanıyor. Böylece çocuklar; boyut, hacim, mekan kavramlarını resim ve heykel sanatı temelinde düşünerek, bir sanat izleyicisi olmanın ilk adımını atıyor.

 

Resimler ve Şiirler

8-10 yaş grubu

Çocukların sözel imge ile görsel imge arasında bağlantı kurmalarını amaçlayan program  eğlenceli bir oyunla başlıyor: Çocuklar Orhan Veli Kanık’ın “İstanbul’u Dinliyorum Gözlerim Kapalı”, “Ağaç” ve Behçet Necatigil’in “Yıldızlarda Uyku” adlı şiirlerinden alıntılar dinliyor, şiirleri yorumluyor, şiirlere konu olan sözel imgelerin sergi salonlarında hangi sanat çalışmalarıyla ilişkili olabileceğini bulmaya çalışıyor. Etkinlikte ele alınan şiirlerle paralel olarak “Sanatçı ve Zamanı” koleksiyon sergisinde yer alan Naile Akıncı’nın  “Eyüp”,  Jennifer Steinkamp’ın “Dikkat Çekici 1, 5, 6” adlı çalışmaları ile Ara Güler’in fotoğraflarının incelenmesinin ardından çocuklar, bu çalışmalardan yola çıkarak desenler çizerek etkinliği tamamlıyor.

Süre: 60 dk.

 

Şaşırtan Yüzler

11-12 Yaş Grubu

Sergi alanında başlayan programın ilk bölümünde gençler, Burhan Uygur, Selma Gürbüz, Ömer Uluç ve  Komet’in eserlerini inceliyor ve figüratif resim konusuna odaklanıyor. Programın uygulama aşamasında ise, inceledikleri sanat çalışmalarından yola çıkıyor, bu eserlerin görsellerini, portre fotoğraflarını ve bitki görsellerini buluşturan kolajlarla sıradışı portreler yaratıyorlar. Bu portrelerle, sanatta gerçekçi anlatımın alternatiflerine kapı aralayan, sanatsal becerilerine ilişkin önyargılarını ve engellerini yıkan program, gençlerin fikirlerini özgürce ifade edebilmelerine ve özgüvenlerini geliştirmelerine aracı oluyor.

Süre: 60 dk

 

Kapımdaki Masallar

4-5 ve 8-10 yaş grubu

Burhan Uygur’un “Sanatçı ve Zamanı” koleksiyon sergisinde bulunan “Kapı” adlı sanat çalışmasına odaklanan program, 4-5 yaş grubu ve 8-10 yaş grubu çocuklar için farklı uygulamaları içeriyor. 

Programa katılan 4-5 yaş grubu çocuklar, sanat çalışmasının üzerindeki imgelerden yola çıkıyor: Balık, Karagöz, Hacivat, çiçek, kız gibi sanatçının çalışmasında yansıttığı hayali imgeler çocukların hayalgücü ile buluşarak yorumlanıyor. Bir masalın yakın okunmasıyla geçen programın ikinci adımında çocuklar dinledikleri masalda geçen kahramanları “Kapı”nın üzerinde arıyor. Çocuklar onlar için özel hazırlanmış kartonlara çizimler ve boyamalar yapıp kendi hayali kahramanlarını yaratarak programı tamamlıyor. 

8-10 yaş grubu çocuklar ise, sanat çalışmasının üzerindeki imgeleri yorumlamalarının yanı sıra, sanatta hazır nesne kullanımına ve nesnenin değişen anlam ve işlevini yorumlamaya odaklanıyor. Sanat çalışmasının çözümlenmesini içeren bu adımın ardından, kendileri için özel olarak hazırlanmış kartonların üzerine resimler yaparak, kendi hayal dünyalarının kapılarını aralıyorlar.

Süre: 60 dk

 

Nejad Melih Devrim’in Çizgileri

4-5 ve 6-7 yaş grubu

Nejad Melih Devrim’in  “Sanatçı ve Zamanı” koleksiyon sergisinde yer alan “Soyut Kompozisyon” adlı sanat çalışmasını merkezine alan program, 4-5 ve 6-7 yaş grubu çocukları Nejad Melih Devrim’in çizgi ve renk alanlarının peşinde bir keşfe davet ediyor. Programın ilk yarısında çocuklar “Soyut Kompozisyon” adlı çalışmayı inceliyor. İkinci yarısında ise çocuklar onlar için hazırlanmış resim kağıtları üzerinden “Soyut Kompozisyon”u yeniden yorumluyor.

Süre: 60 dk

 

Ömer Uluç’un Dünyası

6-7 ve 8-10 yaş grubu

Program, Ömer Uluç’un “Sanatçı ve Zamanı” koleksiyon sergisinde bulunan “ 3 Erkek, 4 Kadın, Ziyaretçiler” isimli sanat çalışmasına odaklanır. Sanat çalışmasının incelenmesi ile başlayan programda 6-7 ve 8-10 yaş grubu çocuklar  onlar için özel olarak kesilmiş döngüsel formları bir yüzey üzerine yerleştirir, Ömer Uluç’un çalışmalarında sıkça kullandığı spiral ve sarmal hareketleri boya kalemleriyle tekrarlayarak figürler oluştururlar.

 

Şahin Kaygun’un Resimli Fotoğrafları

11-12 yaş grubu

Program, çağdaş fotoğraf sanatçısı Şahin Kaygun’un sanat çalışmalarında kullandığı anlatım diline ve sanatçının “Mavi Saçlı Çocuk” adlı sanat çalışmasına odaklanıyor. Programda gençler, çektiği fotoğraflar üzerine çizgisel müdahaleler yapan, hatta fotoğrafı boyayan Şahin Kaygun’un yaratım sürecinin izini sürüyor. Programın ilk bölümünde 11-12 yaş grubu gençler fotoğraf ve resim arasındaki benzerlik ve farklılıkları değerlendiriyor. İkinci aşamada bu iki farklı anlatı biçimini çalışmalarında buluşturan sanatçının yaşamı ve yaratımları hakkında bilgiler ediniyor. Programın son adımında ise çeşitli dergilerden kesilmiş imajlar üzerine boyama ve kolaj tekniği ile resimler yaparak onlara hazır verilen imajın “gerçekliğini”, “anlatısını” değiştirip ortaya koydukları sanat çalışmalarıyla yeni görsel anlatılar oluşturuyorlar.

Süre: 60 dk 

 

 

 

OKUL PROGRAMLARI

 

Bilgi ve rezervasyon için egitim@istanbulmodern.org

veya 0212 334 73 41 
(Hafta içi 9.00-18.00 arasında)