BURADASINIZ » ANA SAYFA » ETKİNLİKLER » MÜZELER KONUŞUYOR

Müzeler Konuşuyor: Konuğumuz Almanya

 

İstanbul Modern’in başlattığı “Müzeler Konuşuyor”, başlıca uluslararası müze profesyonellerini Türkiye’deki meslektaşlarının yanı sıra müze ziyaretçileriyle, hatta internet üzerinden küresel izleyicilerle buluşturan bir söyleşi platformu. 2012-2014 yıllarında düzenlenen Müzeler Konuşuyor: Konuğumuz Amerika ile 2014-2015’teki Müzeler Konuşuyor: Konuğumuz Birleşik Krallık serisinin ardından program Goethe-Institut İstanbul işbirliğiyle Almanya’ya odaklanıyor.

Almanya’daki sanat kurumlarının küratörlerinin ve müze direktörlerinin davetli olduğu “Müzeler Konuşuyor: Konuğumuz Almanya” kapsamında, Almanya’daki sanat kurumu modelleri ele alınıyor. Kültürel alanda demokratik bir öz temsil imkânı sunan “Kunsthalle” ve “Kunstverein” gibi çeşitli oluşumlara sahip bu ülkenin, sanat kurumu anlayışına ve müzecilik alanına getirdiği özgün katkılar değerlendiriliyor. Sanat mekânlarını farklı bir açıdan tekrar düşünmeye ve yeniden şekillendirmeye hizmet eden konuşmalar, Türkiye’deki ziyaretçileri, güçlü bir müzecilik ağına sahip olduğu halde yeterince tanınmayan Almanya’dan profesyonellerle bir araya getiriyor. Konuşmalar; müze ve ziyaretçileri, müze mimarisi ve genişleme projeleri, koleksiyon yapan ve yapmayan kurum modelleri, küratöryel pratikler ile programlama ve müze yönetiminde yeni yaklaşımlar gibi ana konulara odaklanıyor.

 

Gelecek Etkinlik

 

“Dekolonizasyon”a karşı “Çeşitlilik”: Post-kolonyal sahada Alman bir sanat kurumu
24 Mayıs 2017, Çarşamba, 19.00

Dr. Ekaterina Degot

Dünya Sanatları Akademisi, Köln

Artistik Direktör
Dünya Sanatları Akademisi (Akademie der Künste der Welt) misyonunu Almanya’daki kültürel ortamın etnik karakter bakımından tekilliğine meydan okumak ve tüm dünyadaki kültür hegemonyalarını sorgulamak olarak tanımlar. Öncelikle bir tartışma kurumu olan Akademi, egemenliğin kökenlerine eğilir ve kolonyal geçmiş ile bu geçmişin günümüzdeki yansımalarının yeterince düşünülmediği Almanya bağlamında postkolonyal anlatıyı destekler. Bu bakımdan ülkenin öncü kurumlarından biri olan Akademi, Öteki’ne söz hakkı vermeyen kültürel dışlamayı kabul edilmez bulmakla beraber Ötekileri, “çeşitlilik” adı verilen katı ve “otantik” bir kimlikler topluluğuna hapsedip yabancılaştırmayı da reddeder. 

Sanat yazarı ve küratör Ekaterina Degot, Köln’deki Dünya Sanatları Akademisi’nde sanat yönetmeni ve Rodchenko Moskova Fotoğraf Okulu’nda öğretim görevlisidir. 2014 yılında Igor Zabel Kültür ve Teori Ödülü’ne layık görülen Degot’un yakın tarihli küratöryel projeleri arasında “What Did the Artist Mean by That?”, Moskova Modern Sanat Müzesi, 2014 (Yuri Albert ile birlikte) ve “Monday Begins on Saturday”, Birinci Bergen Buluşması, Bergen, Norveç, 2013 (David Riff ile birlikte) bulunuyor. Degot, Post-Post-Soviet?: Art, Politics and Society in Russia at the Turn of the Decade (Chicago University Press, 2013) kitabının da editörlerindendir.

 

Geçmiş Etkinlikler

 

“Savaş sonrası: Pasifik’le Atlantik Arasında Sanat, 1945-1965” Sergisi Üzerine

15 Şubat 2017, Çarşamba, 19.00

OKWUI ENWEZOR

Direktör

Haus der Kunst, Münih

Programın bu bölümünde, Okwui Enwezor Haus der Kunst’ta izleyiciyle buluşan, İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu’ndan Fahrelnissa Zeid’in “Cehennemim” yapıtının da sergilendiği “Postwar: Art Between the Pacific and the Atlantic, 1945-1965” [Savaş sonrası: Pasifik’le Atlantik Arasında Sanat, 1945-1965] sergisi üzerine görüşlerini aktarıyor.

2015 tarihli 56. Venedik Bienali’nde görsel sanatlar direktörlüğü yapan Enwezor; Paris’teki La Triennale 2012,7. Gwangju Bienali, 2. Sevilla Bienali, Kassel’deki Documenta 11 ve 2. Johannesburg Bienali gibi pek çok uluslararası sergide de sanat yönetmeni olarak görev aldı. Geçtiğimiz dönemde San Francisco Sanat Enstitüsü’nün başkanlığını yapan Enwezor, kurum bünyesindeki akademik programların da idarecisiydi ve misafir öğretim üyesi olarak Columbia Üniversitesi, New York; Pittsburgh Üniversitesi ve Urbana-Champaign Illinois Üniversitesi’nde bulundu. New York Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Kirk Varnedoe misafir öğretim üyesi olan Enwezor, 2013’te Küresel Özel Öğretim Üyesi unvanıyla New York Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde görev yaptı.   

 

Sergi Yapmak

4 Ekim 2016, Salı, 19:00

Susanne Pfeffer

Fridericianum, Kassel 

Artistik Direktör

Programın bu bölümünde, dünyanın en büyük ölçekli modern ve çağdaş sanat sergilerinden Documenta’nın ev sahibi sanat kurumu Fridericianum’un artistik direktörü Pfeffer, “sergi yapmak” üzerine görüşlerini aktarıyor. 

Etkı̇nlı̇k ücretsı̇zdı̇r. Konuşma dı̇lı̇ ı̇ngı̇lı̇zcedı̇r ve sı̇mültane çevı̇rı̇ yapılacaktır. 

Katılım ı̇çı̇n rezervasyon gereklı̇dı̇r.

 

Müzeler: Kültürün Aracısı mı Yoksa Üreticisi mi?

24 Mayıs 2016, Salı, 19.00

Ellen Blumenstein

KW Çağdaş Sanat Enstitüsü 

Şef Kuratör

İster sanat yapıtı olsun ister başka türden bir nesne, kültürel-tarihsel eserleri toplamak, muhafaza etmek ve sunmak her müzenin kendini tanımlayıp kurgulayışının temeli olagelmiştir. Ancak bu konudaki yaklaşımın sergi alanına nasıl yansıyacağı, koleksiyona nelerin alınması gerektiğine ilişkin döneme özgü tarz ve tercihler kadar, sunum âdetlerine, yani sergilerin nasıl ve ne amaçla düzenlendiğine de bağlıdır. Bugün hem müzeler hem de biz müze çalışanları, çelişkili bir vazifeyle karşı karşıya: müzeler kültürel eğitim mekânları olarak görülüyor; öte yandan, koleksiyonu yapılabilir diğer nesnelerden farklı olarak sanat yapıtının, anlamını mucizevi sayılabilecek bir biçimde kendi başına ve yalnızca uzmanlara açık ettiği de düşünülüyor.

 

Bu muamma, yapıt ile izleyici arasındaki ilişkiye eğitim bölümlerinin aracılık etmesiyle çözülüyor çoğu zaman. Böylece hem sanat açığa vurma karakterini muhafaza edebiliyor hem de uzmanlar dışındaki kitlelere erişilebiliyor; zira aracılar yapıtları “bilgisizler”e deşifre ediyor. Dolayısıyla günümüz sergileri, yapıtları birbirlerinden mümkün olduğunca ayrı biçimde ortaya koyma eğilimi gösteriyor ve her yapıtı başka bir alanda konumlandırabilmek bir ideal halini alıyor…

 

Fakat müzenin ya da sanatın toplumsal güce sahip bir mecra olduğu fikrine itibar ediyorsak, sanat ile izleyicinin doğrudan ilişkilenmesi ve dolayısıyla sanat sergilerinin tasavvur edilme biçimlerinin belirgin bir şekilde değişmesi gerekir.

 

Bu konuşma, dikkati tekil nesnelerden, sergilerin kaçınılmaz bir şekilde arz ettiği düşünsel çerçevelere çeviriyor ve sergileme ediminin, kültürün mevcut parçalarına aracılık etmekle kalmadığını ve sürekli yeni anlamlar üretmeye devam ettiğini ortaya koyuyor.

 

Etkı̇nlı̇k mekânı: Sinema salonu

Etkı̇nlı̇k ücretsı̇zdı̇r. Konuşma dı̇lı̇ ı̇ngı̇lı̇zcedı̇r ve sı̇mültane çevı̇rı̇ yapılacaktır. 

Katılım ı̇çı̇n rezervasyon gereklı̇dı̇r.

 

Müzeler Konuşuyor: Konuğumuz Almanya

21. Yüzyılda Müze?

22 Nisan 2016, Cuma, 19.00

Dr. Yılmaz Dziewior

Direktör

Ludwig Müzesi, Köln

Dr. Yilmaz Dziewior konuşmasında, 1976’da açılan ve Almanya’nın önde gelen koleksiyonlarından bazılarına ev sahipliği yapan Ludwig Müzesi’ndeki küratöryel pratiğini “kurumsal eleştiri” ve “yerel ile küreselin çokdisiplinli ilişkisi” üzerinden ele alıyor.

Dr. Dziewior iki soruyla yola çıkmayı öneriyor: “Gelecekte müzeler nasıl olacak? Gelecekte müzeleri nasıl bir senaryo bekliyor olabilir?” Dr. Dziewior’un tahminlerine göre iki senaryo mümkün: 1) Distopik, karamsar. Bu senaryoya göre müzeler bünyelerindeki koleksiyon ve etkinliklerden çok mimari görünümleriyle belirlenir olacak. Guggenheim Bilbao ile başlayan bu gidişat Abu Dabi’deki “yıldız mimar” müzeleriyle zirveye ulaşacak. Tüm kurumlar yalnızca destekçiler ve kurumsal sponsorlar sayesinde ayakta duruyor olacağından, kamu ya da özel sektör finansmanı gibi bir ayrıma gerek kalmayacak. Nihayetinde müzeler, ziyaretçi sayısını en üst seviyeye çekmek üzere tasarlanmış popüler sergilere yer verir olacaklar sadece. 2) Ütopik, iyimser. Bu senaryoya göre kitleler iyi işleyen, medeni bir toplum oluşturmada müzelerin önemini idrak etmiş olacağından, bu kurumlar koruma, araştırma ve iletişime odaklanabilecek. Niceliğe değil niteliğe öncelik verilir olacak. Sergilenen parçalar, içinden çıktıkları toplumsal bağlamlardan ayrı nesneler olarak değerlendirilmeyecek artık. Batı odaklı modern sanat kanonu hem Afrika, Asya ve Latin Amerika sanatını hem de bugün hâlâ ötekileştirilerek kenara itilen bölgelerin sanatını kapsayacak şekilde genişleyecek. Tüm müzelere ücretsiz girilebilmesi ve kurumların, içeriklerini demokratik bir şekilde iletmeye daha fazla çaba göstermesi sayesinde kültür ve sanat, orta ve üst sınıflara mahsus bir alan olmaktan çıkacak.

 

Etkı̇nlı̇k mekânı: Sinema salonu

Etkı̇nlı̇k ücretsı̇zdı̇r. Konuşma dı̇lı̇ ı̇ngı̇lı̇zcedı̇r ve sı̇mültane çevı̇rı̇ yapılacaktır. 

Katılım ı̇çı̇n rezervasyon gereklı̇dı̇r.

 
Fotoğraf: Academy of the Arts of the World
 

 

 

İşbirliğiyle